Ilosaarirock 12.–14.7.2013
 
 

Hiilijalanjälki

Ilosaarirock on tehnyt jo vuosia töitä festivaalin aiheuttaman ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Suuren tapahtuman järjestäminen ei ole minkään sortin ympäristöteko, mutta luonnolle aiheutuvaa kuormaa on mahdollista pienentää. Se vaatii tietoa, osaamista ja ennen kaikkea asennetta.

Tutkimus kasvihuonepäästöistä

Ilosaarirock on laskenut tapahtuman hiilijalanjäljen vuoden 2010 festivaalista lähtien. Luotujen mittareiden avulla oli mahdollista havaita festivaalituotannosta paikat, joissa voi toimia ekologisemmin. Perimmäinen tarkoitus tutkimuksella on pienentää festivaalin aiheuttamia päästöjä eli pienentää tapahtuman hiilijalanjälkeä tulevaisuudessa.

Ilosaarirockin hiilijalanjälki on jaettu tutkimuksessa kolmeen osaan. Ohjelmassa lasketaan kotimaisten ja ulkomaisten artistien matkustamisen aiheuttamat päästöt. Tuotanto sisältää tapahtuman teknisen toteutuksen, kuljetukset, sähköntuotannon, jätehuollon, vedenkulutuksen ja painotuotteet. Asiakkaiden kulkemisen aiheuttamat päästöt lasketaan asiakastutkimuksen ja yhteistyökumppaneiden antamien tietojen perusteella.

Mikä olikaan lopputulos?

Ilosaarirockin päästöt tippuivat vuonna 2011 18% vuoden 2010 päästöihin verrattuna.

Ilosaarirockin kokonaispäästöt vuonna 2011 olivat 513 tonnia CO2-ekvivalenttia. Kaikkiaan päästöt tippuivat melkein 18% vuodesta 2010, jolloin ne olivat 624 CO2-ekvivalenttia.

  • Ohjelman osuus 101 tonnia, kokonaispäästöistä 20% (2010: 106 t)
  • Tuotannon osuus 77 tonnia, kokonaispäästöistä 15% (2010: 97 t)
  • Asiakkaiden osuus 334 tonnia, kokonaispäästöistä 65% (2010: 421 t)

Ohjelmassa päästiin 4% pienempiin päästöihin verrattuna vuoden 2010 tuloksiin. Tuotanto pieneni huimat 20%, lähinnä rahteja ja festivaalihenkilöstön ajoja järkeistäen. Myös asiakkaiden liikkumiset pystyttiin laskemaan tarkemmin uusien tutkimusten perusteella. Tarkkojen tietojen valossa vuonna 2011 päästöt tippuivat 20% vuoteen 2010 verrattuna.

Lahjoitus luonnonsuojeluun

Ilosaarirock on lupautunut minimoimaan hiilijalanjälkensä ja maksamaan kompensaatiomaksun kasvihuonekaasupäästöistään. Festivaalin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali, ympäristöystävällinen festivaali. Kuitenkaan kaikkia päästöjä ei saa ikinä nollattua kokonaan. Siksi vuosittainen – toivottavasti pienentyvä – päästömäärä kompensoidaan. Maksu määräytyy EU:n päästökaupan hintojen mukaan. Summa luovutetaan vuosittain päätettävään luonnonsuojelukohteeseen.

Kompensointikohteita on etsitään Pohjois-Karjalasta yhteistyössä Unescon Pohjois-Karjalan biosfäärialue -ohjelman kanssa.

Vuoden 2011 luonnonsuojelukohde: Rupilisko

Ilosaarirockin vuoden 2010 kompensaatiosumma lahjoitettiin uhanalaisen rupiliskon suojeluun. Rupilisko on rauhoitettu salamanterieläin, jota tavataan Suomessa vain Pohjois-Karjalassa ja Ahvenanmaalla. Rupiliskot kärsivät ilmastonmuutoksesta huomattavasti ja ilman aktiivisia suojelutoimia rupilisko on vaarassa hävitä Suomesta. Lajin suojelu auttaa myös uhanalaisten suo- ja metsäluontotyyppien säilymistä.

Ilosaarirockin lahjoittamilla varoilla rakennettiin yhdeksän uutta lampea, ennallistettiin kaksi suota sekä syvennettiin ja nostettiin vesistöjä. Uudet lammet ovat ääriään myöten täynnä vettä ja ne tarjoavat turvallisen paikan rupiliskon munien kehittymiselle. Lampien ja soiden ennallistamisen myötä myös alueen kasvillisuus kohenee.

Vuoden 2012 luonnonsuojelukohde: Kuorinka-järvi

Ilosaarirockin vuoden 2012 suojelukohde oli Joensuun lähistöllä sijaitsevä Kuorinka-järvi. Kuorinka on tärkeä Natura 2000 -vesistö ja pohjoiskarjalaisille rakas luontokohde. Kuorinka on rehevöitymässä johtuen järven ulkopuolisesta ravinnekuormasta. Se näkyy selvästi muun muassa järven virkistysalueen uimarannan lähistöllä, jossa kaislikko valtaa laajoja alueita.

Ilosaarirockin varojen avulla aloitettiin niittotalkoot! Suojelutyön tavoitteena on poistaa kertynyttä kasvillisuutta ja pysäyttää järven tilan muutos. Samanaikaisesti tutkitaan keinoja vähentää järveen tulevaa ravinnekuormaa.


Joensuun Popmuusikot ry PL 240 80101 Joensuu   Kysy Rokista: if.kcoriraasoli@ofni   Verkkotoimitus: if.kcoriraasoli@okkrev