Taiteella ilmastonmuutosta vastaan

Ilosaarirock ottaa kantaa alati lämpenevään ilmastoomme tänä vuonna myös taiteen kautta. Luvassa lämpenevää – Ilmastonmuutos kuvataiteessa on Joensuun taidemuseossa esillä oleva näyttely, johon rokkirannekkeella pääsee veloituksetta.

Näyttelyssä tuodaan esille ilmastonmuutokseen ja sen torjumiseen liittyviä asioita. Mukana on joukko suomalaisia taitelijoita, joiden tuotannossa näkyy ekologinen tietoisuus ja huoli maailman tilasta. Näyttelyn aiheita ovat mm. metsien ja merien merkitys luonnon tasapainolle, lumi ja jää sekä äärimmäiset sääilmiöt.

Yksi näyttelyyn osallistuvista taiteilijoista on Merja Heino.

– Pahinta ilmastonmuutoksessa on mielestäni globaali väestön eriarvoistuminen. Tietyillä alueilla väestön elonkeinomahdollisuus vähentyvät radikaalista, ja siitä seuraa mannertenvälinen massamuuttoliike, joka taas lisää taloudellista eriarvoistumista, Heino kertoo omista näkemyksistään.

– Surkeaa on myös erilaiset ekosysteemeissä tapahtuvat muutokset, jotka aiheuttavat lajien sukupuuttoja. Toisaalta jotkut muut lajit saattavat hyötyä muutoksista. Lajien määrä kuitenkin vähenee tällä hetkellä globaalilla tasolla koko ajan, enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Heinon mukaan kaikkein masentavinta ja järkyttävintä ilmastonmuutoksessa on se, miten se paljastaa hallitusten kyvyttömyyden ja jopa haluttomuuden toimia ongelman ratkaisemiseksi ja muutoksen etsimiseksi.

– Itsenäistä ajattelua ja toimintaa ei tunnu löytyvän mistään valtiosta. Joka paikassa lyhytnäköinen liiketalouden etujen ajaminen hallitsee politiikan tekoa. Kun periaatetasolta siirrytään käytännön toteutukseen, esimerkiksi sitoviin kansanvälisiin sopimuksiin, suuryritysten taloudellinen voitontavoittelu ohittaa aina muiden edut.

Heino uskoo, että ihmiset saataisiin kiinnostumaan ja toimimaan sitkeällä puurtamisella ja tiedottamisella. Myös äänestäjien synnyttämä paine voi vähitellen vaikuttaa päättäjiin niin, että uskalletaan tehdä merkittäviäkin päätöksiä.

Myös taiteella voi nostaa esiin vakavia kysymyksiä.

– Taiteen tehtävät ovat kaksitahoiset. Toisaalta on tietenkin nostettava esiin näitä kysymyksiä, mutta toisaalta taiteen ainoa tehtävä ei ole lipun heiluttaminen barrikadeilla. Taiteella on myös mieltä ylentävä ja parantava, lohduttava rooli, Heino muistuttaa.

Heino vääntää näyttelyn ytimen rautalangasta:

– Kun kansalainen kohtaa joka puolelta vain negatiivisia uutisia ja kun omassa arkipäiväisessä elämässä on raskasta, on hyvin tärkeää, että ihmisellä on mahdollisuus kaiken keskellä törmätä myös positiivisiin elämyksiin. Sellaisiin, jotka antavat ihmisenä olemiselle taas jotain arvoa ja näyttävät, ettei ihmiskunta ole ihan turhaan olemassa, että se saa myös kulttuurin alueella aikaiseksi jotain sellaista, joka on arvokasta ja positiivista.

Tällaiset positiiviset elämykset luovat Heinon mukaan uskoa ihmiseen, ja samalla yksilötasolla virkistävät, luovat hyvää mieltä ja antavat energiaa arkipäivän ilmastomuutostaistelun keskelle.

– Oma taiteeni toimii enemmän tällä alueella kuin varsinaisesti barrikadeilla.

Heinon oma taistelu ilmastonmuutosta vastaan näkyy hänen taiteensa lisäksi arkipäiväisessä elämässä.

– Se näkyy normaaleilla jokamiehen tavoilla: jätteiden lajittelulla ja joukkoliikenteen käytöllä.

Luvassa lämpenevää -näyttely on esillä Joensuun taidemuseossa (Kirkkokatu 23) 17.6.–30.9. Lue lisää näyttelystä täältä.


Teksti: Maaria Drake


< takaisin

Merja Heino, Paratiisikuvia 2007, DVD-video

Merja Heino, Paratiisikuvia 2007, DVD-video.