Vastuullisuus

Kestävän kehityksen projekti | Ympäristötyö | Hiilineutraalius | Sähkö | Kierrätys | Ruokaa, juomaa ja tuotteita | Kulkeminen | Yhdenvertaisuus ja turvallisuus | Ilosaarirockin arvot | Yhteiskuntavastuu

Ilosaarirockille on tärkeää huolehtia luonnosta ja ihmisistä ympärillämme. Tiedostamme, ettei festivaalin järjestäminen ole ekoteko, mutta haluamme tehdä sen mahdollisimman vastuullisesti. Haluamme, että kauniilla festivaalialueellamme ja siellä kesän parasta viikonloppua viettävillä ihmisillä on hyvä olla.

Kestävän kehityksen projekti

Ilosaarirock aloitti vuonna 2019 kumppaninsa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa kahden vuoden kestävän kehityksen projektin, jonka tarkoituksena on pienentää festivaalin energiakäytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia, parantaa festivaalivieraiden tietoisuutta vastuullisesta energiankäytöstä ja tuottaa käytännön keinoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Yhteistyön avainteemana on Ilosaarirockin energiankulutuksen tarkkailu ja energiatehokkuuden parantaminen. Lisäksi projektissa tutkitaan tapoja tuottaa energiaa festivaalialueella. Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä on Ilosaarirockissa kesällä 2019 ollut PKS:n Aurinkosähköpuisto, missä asiakkaat pystyivät lataamaan kännyköitä paikan päällä tuotetulla aurinkosähköllä.

Ilosaarirock käyttää Pohjois-Karjalan Sähkön vihreää sähköä. Sähkön alkuperänä on täysin päästötön tuulivoima, joka tulee Länsi-Suomessa sijaitsevasta Torkkolan tuulivoimapuistosta.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Ympäristötyö

Ilosaarirock on pioneeri festivaalien ympäristötyön kehittäjänä Suomessa. Ilosaarirockille myönnettiin kansainvälinen Green'n'Clean -ympäristösertifikaatti vuonna 2008 ensimmäisenä festivaalina Suomessa.

Vuosina 2011, 2012, 2014 ja 2017 Ilosaarirock on saanut kansainvälisen A Greener Festival Award -tunnustuksen ympäristötyöstä ensimmäisenä festivaalina Suomessa. Vuonna 2012 Ilosaarirock tavoitti sertifikaatin korkeimman tason "outstanding".

Ilosaarirock on perustanut Unescon kanssa nimikkopuupuiston Kolille.

Hiilineutraalius

Ilosaarirock on laskenut hiilijalanjälkensä vuodesta 2010 saakka ja pyrkinyt minimoimaan päästöjään. Säännöllinen mittaaminen auttaa kehittämään festivaalia ympäristöystävällisempään suuntaan.

Ilosaarirock on lahjoittanut kasvihuonepäästöistään EU:n päästökaupan hintojen mukaisen kompensaatiomaksun luonnonsuojelukohteisiin. Vuoden 2010 kompensaatiosumma lahjoitettiin uhanalaisen rupiliskon suojeluun. Vuoden 2011 lahjoituksen kohde oli Liperissä sijaitseva Kuorinkajärvi, sittemmin on tuettu järvilohta, maakotkien pesien rakentamista Pohjois-Karjalassa sekä saimaannorppia.

Kohteita kartoitetaan yhteistyössä muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton ja Unescon alaisen Pohjois-Karjalan biosfäärialueverkoston kanssa. Vuosien 2017-2019 kompensaatiokohde on etsinnässä Suomen luonnonsuojeluliiton avustuksella.

Kompensaatiokohteet:
2010 Uhanalaisen rupiliskon suojelu Pohjois-Karjalassa
2011 Liperissä sijaitsevan Kuorinkajärven kunnostus
2012 Järvilohen kutupaikkojen rakennus Pohjois-Karjalassa
2013 Järvilohen kutupaikkojen rakennus Pohjois-Karjalassa
2014 Maakotkan pesien rakentaminen Itä-Suomessa
2015 Saimaannorpan talvipesien rakentaminen Saimaalla
2016 Saimaannorpan talvipesien rakentaminen Saimaalla

Sähkö

Ilosaarirock soi Pohjois-Karjalan Sähkön vihreällä sähköllä, joka on tuotettu tuulivoimalla.

Sähkön kulutusta mitataan tapahtumassa hyvinkin tarkkaan. Jokaiselta festivaalin toimipisteeltä, ääni- ja valotoimittajalta, yhteistyökumppanilta ja myyntipaikkalaiselta pyydetään tarkat laskelmat sähkölaitteiden kulutuksista ennen festivaalia. Tilanteen mukaan tarpeista tingitään, jotta kuormitusta saadaan pienemmäksi. Sähköä paljon kuluttavat maksavat ylimääräisestä sähköstä. Sähkönkulutusta tarkkaillaan ja muun muassa lavojen valaistuksessa on siirrytty mahdollisuuksien mukaan vähän kuluttavaan led-tekniikkaan.

Ilosaarirock on toiminut kokeilukenttänä uusille kestäville energianlähteille. Festivaalia on sähköistetty muun muassa siirrettävillä tuuli- sekä pellettivoimaloilla. Tulevina vuosina Ilosaarirock jatkaa aktiivisesti uusien energiamuotojen testaamista kestävän kehityksen kumppaninsa Pohjois-Karjalan Sähkön kanssa.

Kierrätys

Ilosaarirockin jätemäärästä 100% päätyy kierrätykseen tai energiantuotantoon.

Paikalle on järjestetty kierrätysmahdollisuudet biojätteelle, metallille, lasille, pahville, pakkausmuoville, tölkeille ja pulloille sekä ongelmajätteille. Lisäksi tupakantumpeille löytyvät omat tuhkakupit. Polttokelpoista jätettä varten alueella on yli sata jäteastiaa.

Kierrättäminen on tehty Ilosaarirockissa mahdollisimman helpoksi. Useilla näkyvillä kierrätyspisteillä päivystävät Ilosaarirockin omat kierrätysneuvojat, jotka opastavat asiakkaita laittamaan jätteet oikeisiin astioihin. Kaikki Ilosaarirockin ruoka tarjoillaan biohajoavilta astioilta ja aterimilta.

Festivaalin anniskelualueiden tuopeissa ja tölkeissä on pantit, joiden avulla alue pysyy siistinä ja astiat saadaan ehjinä uusiokäyttöön. Festivaalin cateringista mahdollisesti ylijäävät ruoka-aineet annetaan hyötykäytettäväksi yömajoille ja muille vakiintuneille ruuanjakelijoille. Kuivuneet leivät luovutetaan talleille hevosten herkuksi.

Festivaalialueelle ja leirintäalueelle ei ole luvallista tuoda selvästi jätteeksi hylättävää suurta tavaraa, kuten sohvia ja nojatuoleja tai helposti ongelmajätteeksi päätyviä halpoja katoksia.

Ruokaa, juomaa ja tuotteita

Ilosaarirockin tavoitteena on kannustaa ruokamyyjiä eettisempään ja ekologisempaan suuntaan. Tarjoamme edullisimman myyntipaikan toimijoille, jotka tarjoavat vain kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja. Festivaalin omilla toimipisteillä käytetään pääasiassa kasvis- ja lähiruokaa, reilua ja luomua. Kaikki Ilosaarirockissa tarjottu tee ja kahvi on Reilun kaupan säännöstön mukaan tuotettua. Festivaalialueelta on tarjolla luomuoluita ja -viinejä.

Ilosaarirockin festivaalialueelle järjestetään runsaasti vesipisteitä, joissa omia vesipulloja on mahdollista täyttää puhtaalla ja raikkaalla, maailman parhaimmaksi mainostetulla joensuulaisvedellä. Asiakas saa tuoda alueelle oman vesipullon. Vesipisteiden hanat ovat helposti suljettavia, joten turhaa vettä ei valuteta alueelle. Veden kulutusta ja laatua tutkitaan vuosittain.

Ilosaarirockin paidat, hupparit ja muut myyntituotteet on tehty eettisesti ja ekologisesti tuotetusta puuvillasta. Festivaalin aluetaide tehdään monivuotiseksi ja suositaan kierrätysmateriaaleja sekä uusiokäyttöä.

Ilosaarirockin yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet festivaalin ympäristöarvoihin ja -käytänteisiin. Kumppanit ovat mukana kehittämässä ympäristötoimia niin festivaalilla kuin omassa toiminnassaan.

Kulkeminen

Ilosaarirockin vuosittaisen hiilijalanjälkitutkimuksen perusteella liikenne on suurin päästöjä aiheuttava tekijä. Asiakkaiden, artistien ja tuotannon liikkumiseen on myös vaikeinta vaikuttaa. Festivaalin henkilökunnalla on käytössä Ilosaarirock-polkupyörät ja asiakkaita kannustetaan kimppakyyteihin.

Ylivoimaisesti suurin liikenteen päästöjen aiheuttaja on yleisön saapuminen festivaalialueelle. Ilosaarirock ohjaa ihmisiä sopimaan yhteisiä kimppakyytejä tai käyttämään julkisia kulkuvälineitä. VR järjestää ylimääräisiä junavaunuja ja -vuoroja festivaaliviikonlopun aikana. Rautatieasemalta pääsee festivaalialueelle ilmaisilla Rokkibusseilla. Ilosaarirockin verkkosivuille kerätään tietoa bussimatkojen järjestäjistä ja kimppakyydeistä. Lähibussiliikenteeseen tehdään Ilosaarirockin ajaksi yövuoroja.

Festivaalin parkkialueet ovat maksullisia. Polkupyörillä saapuville on järjestetty maksullinen pyöräparkki.

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus

Ilosaarirockin järjestelyiden lähtökohtana on, että kaikki ovat tervetulleita festivaalille. Ilosaarirock ei hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Kunnioitathan jokaisen kanssajuhlijan fyysistä koskemattomuutta. Mikäli näet tai koet ikävää käytöstä, käänny kenen tahansa järjestyksenvalvojan tai festivaalityöntekijän puoleen.

Haluamme, että Ilosaarirockin asiakkailla on turvallista ja rauhallista nauttia festivaalista. Siksi asiakkaiden turvallisuudesta huolehtivatkin sadat järjestyksenvalvojat niin festivaalialueella, leirintäalueella kuin festivaalialueen ulkoalueilla. Lisäksi paikalla päivystää poliisi- ja pelastusviranomaiset sekä SPR:n ensiapu- ja tukipalvelut.

Ilosaarirockin arvot

Ilosaarirockia on järjestänyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1971 saakka voittoa tavoittelematon elävän musiikin yhdistys Joensuun Popmuusikot ry. Yhdistys on itsenäinen ja riippumaton toimija, jonka tarkoitus on edistää ja tukea popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa.

Ilosaarirockin ydinarvoja ovat musiikin ja kulttuurin tukeminen, luonnonsuojelu sekä oman alueen kehittäminen viihtyisämmäksi elinpaikaksi. Kaikki festivaalin mahdolliset tuotot käytetään näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Ilosaarirockilla ei ole yksityisiä omistajia.

Ilosaarirockin tuotoista on jaettu yli 300 000 euroa paikallisille bändeille, artisteille ja tapahtumille. Tukemisesta huolehtii Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto.

Yhteiskuntavastuu

Luonnonsuojelutyön lisäksi Joensuun Popmuusikot ry haluaa edistää sosiaalista hyvinvointia Pohjois-Karjalassa. Tätä tavoitetta toteutetaan yhteistyössä lukuisten paikallisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2018 kaikissa yhdistyksen tapahtumissa – Ilosaarirockissa, elokuvafestivaali Rokumentissa sekä lastentapahtuma Vekararokissa – yhteistyökumppanina toimi Hope Yhdessä & Yhteisesti Joensuu.

Hopen avulla Ilosaarirockin tuotoilla tuettiin muun muassa vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, hankittiin urheilulahjakortteja, järjestettiin lahjakeräyksiä ja lahjoitettiin pääsylippuja. Hopen kautta jaettiin rahaa yhteensä 5500 euroa ja lisäksi kerättiin isot määrät erilaisia tavaralahjoituksia.

Vuonna 2019 Ilosaarirockin yhteistyökumppanina toimi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen etsivä vanhustyö. Tavoitteena oli löytää yksin jääneet iäkkäät ihmiset, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Osana yhteistyötä Ilosaarirockin eläkeläisliput suunnattiin etsivän vanhustyön kautta yksinäisille ikäihmisille.

Ilosaarirock työllistää vuosittain useita kymmeniä urheilu- ja harrastusseuroja, jotka rahoittavat toimintaansa festivaalilla tehtävillä urakoilla. Alaikäisille, 12–15-vuotiaille vapaaehtoisille, on järjestetty helppo tapa tutustua Ilosaarirockin järjestämiseen. Ilosaarirock tarjoaa myös useille erityisryhmille, kuten vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille mielekkään mahdollisuuden olla mukana Ilosaarirockin tekemisessä.

< Takaisin infon etusivulle

Me kerromme sinulle ensimmäisenä

Uutiskirjeen tilaajana saat tiedot uusista julkaisuista ja muista festivaaliin liittyvistä asioista.

Tilaa uutiskirje >