Vastuullisuus

Meille Ilosaarirockissa on jo 50 vuoden ajan ollut tärkeää huolehtia luonnosta ja ihmisistä ympärillämme. Tiedämme, ettei festivaalin järjestäminen ole ekoteko: paikalle tuodaan pienen kaupungin verran rakenteita ja ihmisiä. Haluamme kuitenkin tehdä tapahtuman mahdollisimman vastuullisesti. Ilosaarirock on ollut pioneeri festivaalien ympäristötyön kehittäjänä ja haluaa jatkaa samalla tiellä. Haluamme, että kauniilla festivaalialueellamme ja siellä kesän parasta viikonloppua viettävillä ihmisillä on hyvä olla nyt ja tulevaisuudessa.

Ilosaarirockin vastuullisuus

Ilosaarirockin arvot

Ilosaarirockia on järjestänyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1971 saakka voittoa tavoittelematon elävän musiikin yhdistys Joensuun Popmuusikot ry. Yhdistys on itsenäinen ja riippumaton toimija, jonka tarkoitus on edistää ja tukea popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa.

Ilosaarirockin ydinarvoja ovat musiikin ja kulttuurin tukeminen, luonnonsuojelu sekä oman alueen kehittäminen viihtyisämmäksi elinpaikaksi. Kaikki festivaalin mahdolliset tuotot käytetään näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Ilosaarirockilla ei ole yksityisiä omistajia.

Ilosaarirockin tuotoista on jaettu yli 350 000 euroa paikallisille bändeille, artisteille ja tapahtumille. Tukemisesta huolehtii Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto.

Arvot

 • Kaikki musiikki on arvokasta
 • Festari on kävijöitä varten
 • Teemme kotipesästämme paremman paikan elää
 • Kannamme vastuun omasta ympäristökuormastamme
 • Kaikki ovat meille tervetulleita, eikä kukaan ole toista tärkeämpi
 • Pidämme heikompien puolta ja sanomme sen ääneen
 • Teemme hommat reilusti, eettisesti ja turvallisesti, vaikka se maksaisi enemmän
 • Jätämme jälkipolville entistä paremman Ilosaarirockin

Ympäristötyö

Ilosaarirock on pioneeri festivaalien ympäristötyön kehittäjänä Suomessa.

Ilosaarirockille myönnettiin kansainvälinen Green'n'Clean -ympäristösertifikaatti vuonna 2008 ensimmäisenä festivaalina Suomessa. Ilosaarirockia on aina järjestetty ympäristöä kunnioittaen, mutta sertifikaatti oli startti säännönmukaiselle, dokumentoidulle ympäristötyölle. Näkyvin sertifikaatin tuoma muutos oli kevytmuovituoppien käytön vähennys ja siirtyminen panttijärjestelmään anniskelualueilla. Nykyisin tämä on arkipäivää tapahtumissa.

Vuosina 2011, 2012, 2014 ja 2016 Ilosaarirock on saanut kansainvälisen A Greener Festival Award -tunnustuksen ympäristötyöstä ensimmäisenä festivaalina Suomessa. Vuonna 2012 Ilosaarirock tavoitti sertifikaatin korkeimman tason Outstanding. Sertifikaatissa on tiukat kriteerit, jotka hakijoiden täytyy täyttää. Ne kattavat laajasti kaikki ympäristötyön osa-alueet maaperän suojelusta jätteiden kierrättämiseen. Ennakkoon tehtävä itsearviointi ja kirjalliset raportoinnit käydään läpi festivaalilla kansainvälisen auditoinnin yhteydessä. A Greener Festival Award on auttanut luomaan parempia toimintamalleja vieden Ilosaarirockia kohti entistä kestävämpää tapahtumatuotantoa.

Ilosaarirock on perustanut Unescon kanssa nimikkopuupuiston Kolille.

Kestävän kehityksen projekti

Ilosaarirock aloitti vuonna 2019 kumppaninsa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa kahden vuoden kestävän kehityksen projektin, jonka tarkoituksena on pienentää festivaalin energiakäytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia, parantaa festivaalivieraiden tietoisuutta vastuullisesta energiankäytöstä ja tuottaa käytännön keinoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Yhteistyön avainteemana on Ilosaarirockin energiankulutuksen tarkkailu ja energiatehokkuuden parantaminen. Lisäksi projektissa tutkitaan tapoja tuottaa energiaa festivaalialueella. Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä on Ilosaarirockissa kesällä 2019 ollut PKS:n Aurinkosähköpuisto, missä asiakkaat pystyivät lataamaan kännyköitä paikan päällä tuotetulla aurinkosähköllä.

Ilosaarirock käyttää Pohjois-Karjalan Sähkön vihreää sähköä.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Hiilivastuullisuus

Ilosaarirock on laskenut hiilijalanjälkensä vuoden 2010 festivaalista lähtien. Laskennan tavoitteena on minimoida festivaalin päästöt, joita tapahtuman järjestäminen kuitenkin väistämättä aiheuttaa. Päästöjen mittaamisella pystymme vuosittain havainnoimaan epäkohtia ja parantamaan toimintaamme yhä ympäristökestävämpään suuntaan.

Ilosaarirockin hiilijalanjälki on jaettu kolmeen osaan. Ohjelman osalta lasketaan kotimaisten ja ulkomaisten artistien matkustamisen aiheuttamat päästöt. Tuotanto sisältää tapahtuman teknisen toteutuksen, sähköntuotannon, jätehuollon, vedenkulutuksen, painotuotteet, tapahtuman ympärivuotisen toiminnan sekä kumppaneiden, alihankkijoiden ja omat kuljetukset. Asiakkaiden kulkemisen aiheuttamat päästöt lasketaan asiakastutkimuksen ja yhteistyökumppaneiden antamien tietojen perusteella.

Ilosaarirockin kokonaispäästöt vuonna 2019 olivat 513 tonnia CO2 -ekvivalenttia. Päästöt pienenivät hieman vuoden 2018 tasosta.

 • Ohjelman osuus 95 tonnia, kokonaispäästöistä 18,5%
 • Tuotannon osuus 122 tonnia, kokonaispäästöistä 23,8%
 • Asiakkaiden osuus 296 tonnia, kokonaispäästöistä 57,7%

Ilosaarirock lahjoittaa kasvihuonepäästöistään kompensaatiomaksun luonnonsuojelukohteisiin. Emme voi sanoa festivaaliin olevan hiilineutraali, sillä emme hyvitä hiilijalanjäljen päästöjä standardoituihin päästöjä sitoviin projekteihin. Ilosaarirockin lähtökohtana on monipuolinen kestävyysajattelu ja haluamme löytää apua tarvitsevia luonnonsuojelukohteita Pohjois-Karjalasta tai sen läheisyydestä.

Vuoden 2010 kompensaatiosumma lahjoitettiin uhanalaisen rupiliskon suojeluun. Vuoden 2011 lahjoituksen kohde oli Liperissä sijaitseva Kuorinkajärvi, sittemmin on tuettu järvilohtamaakotkien pesien rakentamista Pohjois-Karjalassa sekä saimaannorppia.

Kohteita kartoitetaan yhteistyössä muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton ja Unescon alaisen Pohjois-Karjalan biosfäärialueverkoston kanssa.

Sähkö

Ilosaarirock soi Pohjois-Karjalan Sähkön vihreällä sähköllä, joka on tuotettu tuulivoimalla. Sähkön alkuperänä on täysin päästötön tuulivoima, joka tulee Länsi-Suomessa sijaitsevasta Torkkolan tuulivoimapuistosta.

Sähkön kulutusta mitataan tapahtumassa hyvinkin tarkkaan. Jokaiselta festivaalin toimipisteeltä, ääni- ja valotoimittajalta, yhteistyökumppanilta ja myyntipaikkalaiselta pyydetään tarkat laskelmat sähkölaitteiden kulutuksista ennen festivaalia. Tilanteen mukaan tarpeista tingitään, jotta kuormitusta saadaan pienemmäksi. Sähköä paljon kuluttavat toimijat maksavat ylimääräisestä sähköstä. Sähkönkulutusta tarkkaillaan ja muun muassa lavojen valaistuksessa on siirrytty mahdollisuuksien mukaan vähän kuluttavaan led-tekniikkaan.

Sähköntuotannon tueksi tarvitaan välillä generaattoreita. Suurin osa näistä toimii jo uusiutuvalla dieselillä, tulevaisuudessa tulemme käyttämään uusiutuvaa dieseliä kaikissa koneissa. Ilosaarirock on toiminut kokeilukenttänä uusille kestäville energianlähteille. Festivaalia on sähköistetty muun muassa siirrettävillä tuuli- sekä pellettivoimaloilla. Tulevina vuosina Ilosaarirock jatkaa aktiivisesti uusien energiamuotojen testaamista kestävän kehityksen kumppaninsa Pohjois-Karjalan Sähkön kanssa.

Kierrätys

Ilosaarirockin jätemäärästä 100% päätyy kierrätykseen tai energiantuotantoon. Ilosaarirockin jätteistä ei mene mitään kaatopaikalle.

Festivaalialueella on järjestetty kierrätysmahdollisuudet biojätteelle, metallille, lasille, pahville, muoville, tölkeille ja pulloille sekä ongelmajätteille. Lisäksi tupakantumpeille löytyvät omat tuhkakupit. Kierrättäminen on tehty Ilosaarirockissa mahdollisimman helpoksi. Useilla näkyvillä kierrätyspisteillä päivystävät Ilosaarirockin omat kierrätysneuvojat, jotka opastavat asiakkaita laittamaan jätteet oikeisiin astioihin.

Festivaalin anniskelualueiden tuopeissa ja tölkeissä on pantit, joiden avulla alue pysyy siistinä ja astiat saadaan ehjinä uusiokäyttöön. Panttipalautuksien katto yhdelle maksukortille on 300 euroa viikonlopun ainana. Pullonkeräysseura pitää huolta ympäröivien alueiden pullojen ja tölkkien keräämisestä. Festivaalin cateringista mahdollisesti ylijäävät ruoka-aineet annetaan hyötykäytettäväksi yömajoille ja muille vakiintuneille ruuanjakelijoille. Kuivuneet leivät luovutetaan talleille hevosten herkuksi.

Festivaalialueelle ja leirintäalueelle ei ole luvallista tuoda selvästi jätteeksi hylättävää suurta tavaraa, kuten sohvia ja nojatuoleja tai helposti ongelmajätteeksi päätyviä halpoja katoksia.

Kehitämme vuosittain kumppaneittemme kanssa toimintaamme ja etsimme paikkakunnan jätehuollon näkökulmasta parhaita ratkaisuja jätteenkäsittelyyn.

Ruokaa, juomaa ja tuotteita

Ilosaarirock haluaa kannustaa ruokamyyjiä eettisempään ja ekologisempaan suuntaan. Tarjoamme edullisimman myyntipaikan toimijoille, jotka tarjoavat vain kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja. Jokaisella myyntipisteellä tulee olla tarjolla vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto.

Festivaalin omilla toimipisteillä käytetään pääasiassa kasvis- ja lähiruokaa, reilua ja luomua. Kaikki Ilosaarirockissa tarjottu tee ja kahvi on Reilun kaupan säännöstön mukaan tuotettua. Festivaalialueelta on tarjolla luomuoluita ja -viinejä.

Ilosaarirockin festivaalialueelle järjestetään runsaasti vesipisteitä, joissa omia vesipulloja on mahdollista täyttää puhtaalla ja raikkaalla, maailman parhaimmaksi mainostetulla joensuulaisvedellä. Kannustamme asiakkaitamme tuomaan mukanaan oman täytettävän vesipullon. Vesipisteiden hanat ovat helposti suljettavia, joten turhaa vettä ei valuteta alueelle. Veden kulutusta ja laatua tutkitaan vuosittain.

Ilosaarirockin myynnissä olevat paidat, hupparit sekä muut myyntituotteet on tehty eettisesti ja ekologisesti. Kaulanauhat, rannekkeet ja rannekkeiden sirut on tehty kierrätetyistä pulloista tehdystä materiaalista. Festivaalin aluetaide tehdään monivuotiseksi ja suosimme kierrätysmateriaaleja sekä uusiokäyttöä.

Ilosaarirockin yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet festivaalin ympäristöarvoihin ja -käytänteisiin. Kumppanit ovat mukana kehittämässä ympäristötoimia niin festivaalilla kuin omassa toiminnassaan. Yhdessä pystymme tekemään Ilosaarirockista ympäristölle kestävämmän.

Kulkeminen

Ilosaarirockin vuosittaisen hiilijalanjälkitutkimuksen perusteella liikenne on suurin päästöjä aiheuttava tekijä. Asiakkaiden, artistien ja tuotannon liikkumiseen on myös vaikeinta vaikuttaa. Pyrimme aktiivisesti käymään keskustelua toimijoiden kanssa kestävämpien ratkaisujen puolesta ja tavoitteemme on löytää hyviä, monivuotisia ratkaisuja tapahtuman tuotannon eri vaiheisiin ja toteutukseen.

Festivaalin sisäisiä kuljetuksia on minimoitu. Hyvällä suunnittelulla ylimääräinen ajo on vähentynyt pienentäen samalla päästöjä. Ilosaarirockin tekijöillä on käytössä Ilosaarirock-polkupyörät. Pyrimme myös välttämään pitkiä välimatkoja hankinnoissa sekä alihankkijoiden suhteen ja suosimme lähitoimijoita, kun se on mahdollista.

Ylivoimaisesti suurin liikenteen päästöjen aiheuttaja on yleisön saapuminen festivaalialueelle. Kannustamme asiakkaita sopimaan yhteisiä kimppakyytejä tai käyttämään julkisia kulkuvälineitä. VR järjestää ylimääräisiä junavaunuja ja -vuoroja festivaaliviikonlopun aikana. Rautatieasemalta pääsee festivaalialueelle ilmaisilla Rokkibusseilla. Ilosaarirockin verkkosivuille kerätään tietoa bussimatkojen järjestäjistä ja kimppakyydeistä. Lähibussiliikenteeseen tehdään Ilosaarirockin ajaksi yövuoroja. Festivaalin parkkialueet ovat maksullisia. Polkupyörillä saapuville on järjestetty pyöräparkki.

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus

Ilosaarirockin järjestelyiden lähtökohtana on, että kaikki ovat tervetulleita festivaalille omana itsenään. Ilosaarirock ei hyväksy minkäänlaista syrjintää. Arvoihimme sitoutuvat myös henkilökuntamme, kumppanimme ja alihankkijamme.

Ilosaarirockissa on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. Järjestyksenvalvojamme ja henkilökuntamme on koulutettu tunnistamaan häirintätilanteet ja puuttumaan niihin. Lisäksi Suomen Punainen Risti tuo festivaalialueelle seksuaalisen häirinnän tukihenkilön ja poliisi pitää rikosilmoituksen kynnyksen matalana. Näillä kaikilla toimilla haluamme varmistaa, että kesän paras viikonloppu on varmasti kaikille se kesän paras.

Kunnioitathan jokaisen kanssajuhlijan fyysistä koskemattomuutta. Mikäli näet tai koet ikävää käytöstä, käänny kenen tahansa järjestyksenvalvojan tai festivaalityöntekijän puoleen.

Haluamme, että Ilosaarirockin asiakkailla on turvallista ja rauhallista nauttia festivaalista. Siksi asiakkaiden turvallisuudesta huolehtivatkin sadat järjestyksenvalvojat niin festivaalialueella, leirintäalueella kuin festivaalialueen ulkoalueilla. Lisäksi paikalla päivystää poliisi- ja pelastusviranomaiset sekä SPR:n ensiapu- ja tukipalvelut.

Festivaalialuetta kehitetään vuosittain mahdollisimman saavutettavaksi huomioimalla esimerkiksi liikuntarajoitteiset kävijät. Katsomokorokkeet takaavat näkyvyyden lavalle. Esteettömiä vessoja, jotka ovat myös Vessapassin haltijoiden käytössä, löytyy joka puolelta aluetta. Avustajan tuominen niitä tarvitseville on ilmaista. Ilosaarirockilla on myös selkokielinen verkkosivu.

Yhteiskuntavastuu

Luonnonsuojelutyön lisäksi Ilosaarirockia järjestävä Joensuun Popmuusikot ry haluaa edistää sosiaalista hyvinvointia Pohjois-Karjalassa. Tätä tavoitetta tuetaan vuosittain vaihtuvilla projekteilla ja tempauksilla yhteistyössä lukuisten paikallisten toimijoiden kanssa.

Tänä vuonna teemme yhteistyötä Kaverisovelluksen kanssa, tavoitteena taklata yksinäisyys. Aikuisille suunnatun ja maksuttoman Kaverisovelluksen avulla on mahdollista löytää ystäviä ympäri Suomen.

Vuonna 2018 kaikissa yhdistyksen tapahtumissa – Ilosaarirockissa, elokuvafestivaali Rokumentissa sekä lastentapahtuma Vekararokissa – yhteistyökumppanina toimi Hope Yhdessä & Yhteisesti Joensuu. Hopen avulla Ilosaarirockin tuotoilla tuettiin muun muassa vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, hankittiin urheilulahjakortteja, järjestettiin lahjakeräyksiä ja lahjoitettiin festivaalin pääsylippuja.

Vuonna 2019 Ilosaarirockin kohteena oli etsivä vanhustyö. Tavoitteena oli löytää yksin jääneet iäkkäät ihmiset, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Osana yhteistyötä Ilosaarirockin eläkeläisliput suunnattiin etsivän vanhustyön kautta yksinäisille ikäihmisille.

Vuonna 2022 Ilosaarirock ryhtyi yhteistyöhön startup-yritys Kaverisovelluksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on taklata yksinäisyyttä. Aikuisille suunnatun ja maksuttoman Kaverisovelluksen avulla on mahdollista löytää ystäviä ympäri Suomen. Kaverisovelluksella voi etsiä ystäviä vaikka koiran ulkoiluttamiseen tai festivaaleille bändejä katsomaan. Kaverisovelluksen voit ladata Apple Storesta sekä Google Play-sovelluskaupasta. Sovelluksen käyttö on maksutonta.

Ilosaarirock työllistää vuosittain useita kymmeniä urheilu- ja harrastusseuroja, jotka rahoittavat toimintaansa festivaalilla tehtävillä urakoilla. Alaikäisille, 12–15-vuotiaille vapaaehtoisille, on järjestetty helppo tapa tutustua Ilosaarirockin järjestämiseen. Ilosaarirock tarjoaa myös useille erityisryhmille, kuten vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille mielekkään mahdollisuuden olla mukana Ilosaarirockin tekemisessä.

< Kartat

Turvallisuus >


Osta liput >
Tilaa uutiskirje >